Head Girls


MANVI CHAWLA
2023-24
Old Head Girls

ARUNDHATI KOHLI
2022-23

Garima Joshi
2020-2021

Samra Usmani
2019-2020

VEDIKA PANDEY
2018-2019

ITI TANDON
2017-2018

Rashi Singh
2016-2017

Surya Pradhan
2015-2016

Purvangi Ranjan
2014-2015

Shreya Pandey
2013-2014

Rabab Haider
2012-2013

Avantika Mishra
2011-2012

Tanya Gaffney
2010-2011

Shivani Saran
2009-2010

Manisha Tomar
2008-2009

Juhee Chhabaria
2007-2008

Ilika Mohan
2006-2007

Swati Verma
2005-2006

Parul Shukla
2004-2005

Neha Menon
2003-2004

Divya Mishra
2002-2003

Awantika Manohar
2001-2002

Shivanjali Kumar
2000-2001

Shefali Kharbanda
1999-2000

Ansha Parmar
1998-1999

Vartika Bhandari
1997-1998

Suparna Pande
1996-1997
© 2019 St. Mary’s Convent Inter College, Prayagraj. All Rights Reserved. Designed & Maintained by: